ОПКРУЖУВАЊЕ

“Во непосредно опкружување на „АРИА“ се лоцирани висококатници – станбени објекти за колективно домување од кои попознати се: „СИМПО” на исток, „АУРУМ” на југ. Основното училиште „Стив Наумов” и градската болница, се лоцирани исто така во непосредна близина на „АРИА“. “

ЛОКАЦИЈА

“Колективната станбена зграда „АРИА“ е лоцирана во јужниот дел од централното градско подрачје на Битола во месноста позната под името “ОБЛАСТА”. Попрецизно, „АРИА” се наоѓа на пресечната точка помеѓу улица „Нико Фундали” и улица „Север-Југ”, во непосредна близина на зградата позната под името „СИМПО”. Зградата е оддалечена на помалку од 500м пешачка дистанца од строгиот градски центар и градскиот парк.”

СООБРАЌАЈНИ УСЛОВИ

Уличната мрежа на колективната станбена зграда „АРИА” е проточна од сите четири страни. Сообраќајната мрежа во околината на објектот се состои од станбена и пристапна улица, од јужната и источната страна – станбена улица „Нико Фундали”, од северна и западна страна – пристапна улица планирана по ДУП.
Сообраќајниците се димензионирани со стандардни широчини, радиуси и нагиби за соодветниот тип на категоризација и по нив може да пристапи моторно возило, како и возило на интервентните единици без да поседува никакви препреки и комуникациски бариери.

АРХИТЕКТОНСКА КОМПОЗИЦИЈА

Во целина, резиденцијалниот комплекс „АРИА” претставува современа архитектонска композиција во чиј состав се наоѓа деловен простор на приземјето, спа центар во подрумот и приближно 180 станови на катовите, со различни типови на станбени единици во зависност од нивната големина и ориентација, а сите во склад со важечките стандарди и нормативи за функционално, современо и квалитетно домување.

ФУНКЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ И СОДРЖИНИ

„АРИА” претставува резиденцијален комплекс кој во својот состав содржи:
• Партер – приземна платформа за влез во објектот, хортикултурно обогатена со зелени површини и надземен откриен паркинг простор;
• Колективна станбена зграда која во својот состав има три ламели: Ламела „1“ и Ламела „2“ и Ламела „3“. Секоја ламела, во својот вертикален пресек се состои од: подрум ( -2) + приземје (Пр) + 8/9/10 катови + Поткровје (Пк);

ЗОШТО ARIA?

СТАНОВИ

08 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 99m2

10 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 102m2

11 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 102m2

15 Четворособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 86m2

06 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 890m2

02 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 80m2

01 Tрособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 65m2

04 Трособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 89m2

03 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 47m2

05 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 47m2

07 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 45m2

09 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 70m2

13 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 63m2

14 Двособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 63m2

16 Еднособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 31m2

12 Петособен

ВКУПНА ПОВРШИНА НА СТАН 117m2

Последни новости

Посветеноста и иновациите во изградбата вродуваат со квалитетот кој пак, се истакнува од вообичаеното и…

Брзото и стреснo живеење налага потреба од простор за релаксирање и опуштање после напорниот ден… Телесна…

Кога станува збор за избор на нов иден дом, важно е да се земат повеќе…

Високопрофесионален градителски тим кој работи со докажано квалитетни материјални ја започна градбата на темелната плоча…